انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر عطا فیروزی
 اطلاعات تماس            تلفن:    (009821)
  نمابر:  ................. (009821)
  پست الکترونیک: atafirouzi@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
        آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی